Precisie systemen

Introductie

Brom Mechatronica is gespecialiseerd in mechatronische systeemarchitectuur van machines, modules en testsystemen.

Precisie is een rode draad in onze projecten en producten.

In het begintraject richten we ons op specificeren, opzetten van totaalconcepten, ontwerpen van hoge bandbreedte mechanica, keuze van de juiste componenten en dynamische analyses om systeemgedrag te voorspellen. In onze werkplaats houden we ons bezig met het bouwen van proefopstellingen, montage, inregelen meten en testen. Zo zijn wij in staat een compleet ontwikkeltraject te verwezenlijken, van vraagstelling tot en met serie.

We passen díe aandrijf-, meet- en besturingscomponenten toe, die het meest geschikt zijn voor een specifieke toepassing. We hebben ruime ervaring in direct drives (elektromagnetisch en piëzo) en elastische geleidingen, beiden gunstig doordat speling vermeden en wrijving verminderd wordt. In de oplossingen wordt gestreefd naar statisch bepaalde constructies, vermijden van speling, lage hysterese en een gunstig thermisch gedrag.

Uitgevoerde projecten variëren in nauwkeurigheid van het micrometer-, nanometer- tot zelfs in het picometer gebied. We voeren werkzaamheden uit voor OEM’s zoals ASML, FEI, Mapper, Besi, Kulicke & Soffa (Assembleon), Roth & Rau (OTB Solar), enz.

Voorbeelden:

  • Precisie direct drive rotatie motor met hoeknauwkeurigheden van +/- 0.01 mrad.
  • Lineaire motor met relatieve nauwkeurigheid van enkele nanometers en een slag van 100 mm.
  • Positioneersysteem met een slag van 0.2 mm en een resolutie van enkele nanometers. Geleidingen met elastische scharnieren. Aandrijving met piezoactuator. Positieuitlezing met glaslineaal.
  • Afstelsysteem voor grote walsen op +/- 0.02 mm.
  • Mechanisch filter voor vloertrillingen in vacuüm.
  • Testsystemen

Wij worden graag uitgedaagd en zijn altijd bereid om over uw onderwerp mee te denken.

P4250004
P4250014
Callibration Tool

 

Brom Mechatronica B.V.

Dragonder 24D
5554 GM Valkenswaard

Tel: 040 - 71 14 019
Fax: 040 - 20 40 787

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KVK. nr. 17203006